Arbetsmiljöutveckling

Vi ger konsultstöd till organisationer som vill utveckla en god arbetsmiljö, en attraktiv arbetsplats och ett säkert och hälsosamt arbetsklimat.

Vinsterna är många med en god arbetsmiljö. En frisk personal ger låga sjukkostnader; ett starkt varumärke ger låg personalomsättning och attraherar kvalificerad personal; hög produktion och god kvalitet till kund. OMNIA har många års erfarenhet i att stödja organisationers arbetsmiljöutveckling inom flera områden såsom

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM inkl. arbetsmiljökartläggningar och medarbetarundersökningar
  • Arbetsmiljöutbildning kring Arbetsmiljölagen och AFS 2015:4 Organisatorisk och Social arbetsmiljö
  • Stöd till chefer och skyddsombud vid inspektioner från Arbetsmiljöverket
  • Stärka samverkan mellan chefer och skyddsombud genom ex en workshop kring rollfördelning och förväntningar

Arbetar vi med SAM utgår vi från verksamhetens förutsättningar och vi kan antingen stödja ledningen att tydliggöra arbetsmiljöarbetet, och/eller arbeta med hela personalgruppen för bredare kompetens och delaktighet.

Lagstöd och aktuell forskning ligger ständigt i botten och vävs in i innehållet på ett naturligt och lättillgängligt sätt.

Uppdraget skräddarsys alltid tillsammans med uppdragsgivaren. Oavsett vilket tema växlar vi mellan teori, olika praktiska övningar och reflektioner.