Förändringsarbete med engagemang, kreativitet och tidseffektivitet

Vem vill inte att viktiga förändringar ska genomföras med bred medverkan, med hög kvalitet och på kort tid?

”Att leda i förändring” är en av våra uppskattade ledarskapsutbildningar. Där får chefer

  • en ökad förståelse för hur de kan genomföra en lyckad förändring,
  • dela erfarenheter med andra i liknande position
  • träna på en mängd olika verktyg som de direkt kan applicera i sin egen vardag
  • kunskaper om hur de kan hantera ev motstånd och andra förändringsreaktioner
  • insikter om hur de kan motivera och göra medarbetare delaktiga – på riktigt

Ibland anlitar våra kunder oss för att planera och processleda som ett inslag i kundens eget förändringsarbete. Vi använder t.ex. de etablerade metoderna Future Search, Appreciative Inquiry eller Open Space. Genom att samla ”hela systemet i samma rum” kan allas kunskaper och erfarenheter tas tillvara. Alla vet vad som pågår i det egna företaget och vad som kommer att hända. Man får engagemang, kvalitet och effektivitet.

Workshops kring förändringsreaktioner för medarbetare är en annan vanlig aktivitet som OMNIA anlitas för. Deltagarna får genom detta en större förståelse för egna och andras reaktioner vid ex en sammanslagning eller nedstängning av en avdelning.

Olika situationer kräver olika lösningar. Vi har bred erfarenhet och vet när olika angreppssätt passar bäst – när traditionella förändringsmetoder fungerar och när varianter av mötestekniker kan vitalisera arbetet.

Ibland vill chefen ha konsultativt stöd genom hela förändringsprocessen. Att ha chefscoaching under denna tid har visat sig mycket välinvesterat. Tillsammans tar vi oss steg för steg fram till ett nyläge.