Processledarutbildning 

Utbildningen vänder sig till dig som leder och faciliterar utvecklingsprocesser som behöver kännetecknas av engagemang, förankring och hög grad av delaktighet. Du kan vara chef, HR, verksamhetsutvecklare eller ha en annan roll på din arbetsplats som innebär att du behöver skapa former för andra att bidra med sin kompetens och energi för att föra utvecklingen framåt.

  • Kunskaper om de olika faserna i en utvecklingsprocess
  • En ökad förståelse för användbarheten av ett uppskattande och lösningsfokuserat förhållningssätt
  • Handfasta verktyg och metoder för att leda processer och samtal inom ramen för utveckling och förändring
  • Insikter om vad som kan väcka respektive reducera motstånd i förändringsarbetet
  • Ökad kunskap om implementering och förankring av idéer på såväl organisations- som gruppnivå
  • Verktyg för att designa och leda effektiva möten, planeringsdagar, workshops och andra sammanhang där människor möts för att generera idéer, förflytta kunskap och bidra med sina kompetenser för ökad måluppfyllelse.
  • Fördjupad förståelse om din roll som förändringsledare, men inte chef

Utbildningen går i processform över 4-5 heldagar beroende på kundens önskemål och ambition.