Coaching och chefsstöd

Coaching (handledning) är ett målfokuserat samtal där personen själv kommer fram till vad han/hon behöver förändra eller jobba vidare med. Konsulten är med som lots och utgår från individens behov. Coaching innehåller ofta hemuppgifter som innebär att individen får en direkt tillämpning på jobbet, vilket bidrar till varaktig förändring. Vi erbjuder coaching både för individer och grupper.

 Exempel på vanliga frågeställningar är

 • personlig utveckling
 • personalsociala frågor
 • organisationsutveckling
 • obekväma samtal
 • stress
 • projektledning
 • ledarskap

OMNIAs konsulter har också expertkunskaper inom olika områden och kan vägleda kunden utifrån dessa. Vi kan bidra med olika praktiska verktyg. Flera av oss är diplomerade coacher enligt ICF och några har utbildning i Kognitiv beteendeterapi (KBT).

 Coaching innehåller följande:

 • Nuläge och önskad målbild
 • Undersökande frågor för att identifiera hinder, möjligheter och aktiviteter som leder mot målet
 • Eventuell input av verktyg eller nya kunskaper
 • Hemuppgifter
 • Utvärdering och avslutning

Ett individuellt coachinguppdrag genomförs ofta med 5-10 träffar, ca 1,5 timme per gång.

Vi genomför coaching i både fysik och digital miljö.

Coaching i grupp kan vara lämpligt till exempel för en ledningsgrupp som behöver utveckla sitt arbetssätt eller en arbetsgrupp med komplexa och svåra uppdrag. Coachingen kan här inriktas på antingen gruppens egen utveckling eller ”ärendecoaching”.