Samtalsstöd, coaching och handledning

Att få möjlighet att samtala med någon professionell samtalspartner kan vara mycket hjälpsamt och utvecklande. OMNIA erbjuder olika varianter av samtal som har lite olika inriktningar:

 Samtalsstöd: För de flesta av oss uppstår någon gång situationer som påverkar vår hälsa. Att då få ett snabbt och professionellt stöd kan minska risken för sjukskrivning. Målet med samtalen är att medarbetaren ska återfå kontrollen över livssituationen och må bra igen.

Coaching: Coachning är en lösningsfokuserad samtalsteknik som syftar till personlig utveckling och ökad medvetenhet. Genom coaching kan du upptäcka vilka resurser du har och kan använda som du kanske inte ens visste. Tillsammans kan vi också identifiera och hantera det som står i vägen för din utveckling. Coachen levererar inga färdiga lösningar och mål utan utvecklar dessa tillsammans med klienten.

Coaching fungerar också bra för grupper som fungerar väl men ändå vill utvecklas tillsammans.  Ett målfokuserat förändringsarbete har inletts.

Handledning för individ: Vid handledning är samtalspartnern mer involverad i temat och bidrar mer med lösningar än vid coaching. Handledaren samspelar och utforskar tillsammans med klienten.

Grupphandledning: Vanliga yrkesgrupper som önskar handledning är de som i sitt arbete ger mycket av sig själva och behöver andrum där de kan spegla sig själva och få inspiration. Handledningen bygger på att deltagarna ger och tar feedback, det vill säga att de delar med sig av problem och frågeställningar som uppstår i arbetet och tar emot reflektioner från kollegor och handledare. Det innebär ett aktivt givande och tagande. Handledning är en träning i att som kollegor vara till inspiration och hjälp för varandra.

Oavsett vilket format som passar dig så är det vanliga upplägget att vi har 3 st inledande samtal. Och därefter byggs på med ytterligare utifrån behov och önskemål.