Likabehandling och värdegrund

Att arbeta med likabehandlingsfrågor i arbetslivet är positivt på många sätt. Det gör arbetsgivaren mer attraktiv för dem som söker jobb, och företaget blir mer attraktivt för kunder. Det ger också ett arbetsliv som tar tillvara alla människors kunskap och ser olikheter som en tillgång.

·  En värdegrund vägleder chefer och medarbetare i deras dagliga arbete. Den uttrycker hur vi bemöter varandra och hur vi förhåller oss till omvärlden.

OMNIA erbjuder insatser i framtagandet av en gemensam värdegrund. Eller kanske medverkar som katalysator en verksamhetsdag då vi går på djupet i hur nuvarande värdegrund levandegörs i organisationen.

·  Beroende på vilket område som ska vara i fokus används olika metoder.

Vid värdegrundsarbete använder vi bottom/top med hög delaktighet bland all personal för att nå just den genuina förankring som krävs för att få genomslag. Värdegrunden tas fram stegvis med hjälp ett lösningsfokuserat förhållningssätt ex Appreciative Inquiry och utmynnar till slut i en värdegrund som alla står bakom.

 Likabehandlingsområdet väcker alltid starka reaktioner och synpunkterna är många. Här arbetar vi med övningar där det är högt i tak för att byta myter mot kunskap. 

Lagstöd och aktuell forskning ligger ständigt i botten och vävs in i innehållet på ett naturligt och lättillgängligt sätt.

 Uppdraget skräddarsys tillsammans med uppdragsgivaren. Oavsett vilket tema växlar vi mellan teori, olika praktiska övningar och reflektioner.