Teamutveckling – samarbete ger kraft och energi

”Ett effektivt team karakteriseras av ett gemensamt mål där medlemmarnas olikheter nyttjas och koordineras till största möjliga effektivitet”.

Utifrån teamets uppdrag låter vi gruppen identifiera vilka krav som ställs på dem, formulera gemensamma mål, identifiera viktiga utmaningar, tydliggöra vars och ens roll och planera sitt gemensamma arbete. När vi skiljs ska var och en förstå de övergripande målen och veta hur de konkret ska bidra till dessa.

Självinsikt och personlig utveckling är också viktiga delar i teamutvecklingen. För att skapa ett bra samarbetsklimat krävs en acceptans för olikheter i teamet. För att uppnå det använder vi ofta någon typ av personlighetsinstrument, t ex MBTI, IDI, EASI, Facet5 eller Belbins grupproller. Gruppens utveckling beskrivs utifrån grupputvecklingsmodellen IMGD utifrån Susan Wheelans forskning. Teamet identifierar sitt aktuella läge, bestämmer vart de vill komma och tar fram ett åtgärdspaket för att komma vidare.

Vi arbetar med en dynamisk uppläggning med personlighetstester, gestaltningar, diskussioner i bikupor, grupper och helgrupp och olika typer av övningar. Insatsen genomförs i processform där vi ses några gånger under en begränsad tidsperiod.

När vi skiljs har teamet tagit fram en konkret handlingsplan för både sitt operativa arbete och utvecklingsarbete, både på individ- och gruppnivå. Ofta planerar vi även in en senare uppföljning för att säkerställa att planerna förverkligas och att olika hinder hanteras på ett effektivt sätt.

Insatsens mål och konkreta innehåll tas alltid fram i samråd med ledningen utifrån gruppens situation och syftet med teamutvecklingen.